Strona bierna angielski jak tworzyć bez błędów?

Strona bierna angielski jak tworzyć – Spis treści:

 1. Wprowadzenie do Strony Biernej w języku angielskim.
 2. Strona Bierna: Co to jest i jak działa?
 3. Konstrukcja Strony Biernej w czasie teraźniejszym.
 4. Konstrukcja Strony Biernej w czasie przeszłym.
 5. Konstrukcja Strony Biernej w czasie przyszłym.
 6. Porównanie Strony Biernej z innymi konstrukcjami.
 7. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem Strony Biernej.

Wprowadzenie do Strony Biernej w języku angielskim

Strona bierna w angielskim to kluczowy element gramatyki angielskiej, który często wykorzystywany jest do zmiany akcentu w zdaniu, szczególnie w kontekście kto wykonuje czynność. Dzięki stronie biernej możemy całkowicie pominąć osobę wykonującą czynność, skupiając się jedynie na samej czynności, która została wykonana.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu aspektowi języka angielskiego, omawiając jego zastosowanie, konstrukcję oraz typowe błędy, jakie można popełnić podczas używania strony biernej w angielskim. Strona bierna angielski przykłady – znajdziesz ich bardzo dużo w tym artykule 😉

Strona Bierna: Co to jest i jak działa?

Strona bierna w angielskim to sposób konstruowania zdań, w którym akcent kładziony jest na działaniu lub czynności, a nie na osobie, która tę czynność wykonuje. Strona bierna angielski przykłady:

Strona aktywna:

 • “Adam wrote the book about wild animals in Poland.” (Adam napisał książkę o dzikich zwierzętach w Polsce)

Strona bierna:

 • “The book about wild animals in Poland was written by Adam.” (Książka o dzikich zwierzętach w Polsce została napisana przez Adama)

W aktywnym zdaniu, Adam jest podmiotem i wykonuje czynność (pisanie książki), podczas gdy w zdaniu biernym, książka staje się podmiotem, a Adam jest osobą wykonującą czynność, ale nie jest to najważniejsze.

W związku z czym możemy również stworzyć zdanie gdzie “Adam” jest kompletnie nieobecny i podkreślić sam fakt napisania książki.

 • “The book about wild animals in Poland was written” (Została napisana książka o dzikich zwierzętach w Polsce)

Konstrukcja Strony Biernej w czasie teraźniejszym

Strona bierna angielski jak tworzyć? W czasie teraźniejszym Present Simple konstrukcja strony biernej jest bardzo prosta. Strona bierna angielski budowa: wystarczy odmienić czasownik “To Be” a w przypadku przedmiotów takich jak “car” czy “place” będzie to is. Jeśli natomiast mamy “letters” lub “tasks” jest to liczba mnoga więc are. Następnie dodajemy czasownik w trzeciej formie lub -ed jeśli jest to czasownik regularny.

Strona bierna angielski przykłady:

The car is washed every week. (Samochód jest myty co tydzień)

“Mleko jest pijane codziennie.” (The milk is drunk every day)

“Pranie jest prasowane w poniedziałki.” (The laundry is ironed on Mondays)

“To miejsce jest często odwiedzane przez turystów.” (This place is often visited by tourists)

Użyj “są” czyli are w liczbie mnogiej:

“Listy są pisane przez sekretarkę.” (The letters are written by the secretary)

“Zadania są rozwiązywane codziennie.” (The tasks are solved every day)

“Raporty są regularnie przeglądane przez kierowników.” (The reports are regularly reviewed by managers)

“Te meble są często sprzątane przez gospodynie domowe.” (These furniture pieces are often cleaned by housekeepers) – tutaj uważaj bo meble czyli “furniture” nie dodajemy tutaj -s, gdyż słowo te jest samo w sobie w liczbie mnogiej.

Częste formy z dodatkowym kontekstem:

“Jestem zapraszany na różne wydarzenia przez moich przyjaciół.” (I am invited to various events by my friends.)

“Jestem ciągle proszony o pomoc w pracy.” (I am constantly asked for help at work.)

Konstrukcja Strony Biernej w czasie przeszłym

Strona bierna angielski jak tworzyć w czasie przeszłym? Oto konstrukcja strony biernej w czasie przeszłym, zarówno dla czasu przeszłego prostego (Past Simple) jak i czasu przeszłego ciągłego (Past Continuous), strona bierna angielski przykłady:

Czas Przeszły Prosty (Past Simple):

Strona bierna angielski budowa: [was/were] + [czasownik regularny z -ed lub czasownik nieregularny w III formie]

Przykłady:

“The car was washed yesterday.” (Samochód został umyty wczoraj.)

“The milk was drunk by the children.” (Mleko zostało wypite przez dzieci.)

“The laundry was ironed last night.” (Pranie zostało wyprasowane wczoraj wieczorem.)

“This place was often visited by tourists last summer.” (To miejsce było często odwiedzane przez turystów w zeszłym lecie.)

Czas Przeszły Ciągły (Past Continuous):

Strona bierna angielski budowa: [was/were being] + [czasownik regularny z -ed lub czasownik nieregularny w III formie]

Przykłady:

“The car was being washed when it started raining.” (Samochód był myty, gdy zaczęło padać.)

“The house was being painted last week.” (Dom był malowany w zeszłym tygodniu.)

“The cake was being baked when the power went out.” (Ciasto było pieczone, gdy padło światło.)

“I was being watched by the security cameras the whole time.” (Byłem obserwowany przez kamery monitoringu cały czas.)

Konstrukcja Strony Biernej w czasie przyszłym

Strona bierna angielski jak tworzyć w czasie przyszłym? Oto jak tworzyć zdania w stronie biernej w czasie przyszłym prostym czyli dla Future Simple, strona bierna angielski przykłady:

Future Simple (Przyszły prosty):

Strona bierna angielski budowa: [will be] + [czasownik regularny z -ed lub czasownik nieregularny w III formie]

Przykłady:

“The car will be washed tomorrow.” (Samochód zostanie umyty jutro.)

“The house will be cleaned before the guests arrive.” (Dom zostanie posprzątany przed przyjazdem gości.)

“The report will be submitted by the end of the week.” (Raport zostanie złożony do końca tygodnia.)

“The tickets will be bought online.” (Bilety zostaną kupione online.)

Porównanie Strony Biernej z innymi konstrukcjami

Tak jak już wcześniej zostało wspomniane strona bierna w angielskim jest przeciwieństwem do strony czynnej, gdzie podmiot wykonuje czynność, strona bierna pozwala na zmianę akcentu w zdaniu, skupiając uwagę na samym działaniu. Ponadto, strona bierna może być bardziej formalna i bezosobowa w porównaniu do strony czynnej.

Tłumacząc jeszcze prościej, zdania biernego używa się często w sytuacjach bardziej formalnych, na przykład w raportach, artykułach naukowych czy instrukcjach. Są one też bardziej bezosobowe, ponieważ nie zawsze wskazują konkretną osobę lub rzecz wykonującą akcję. Na przykład, zamiast powiedzieć “John zbudował dom”, możemy powiedzieć “Dom został zbudowany”, co nie wskazuje bezpośrednio na osobę, która wykonała tę czynność.

Pamiętajmy, że w języku angielskim mamy do wyboru ogromne spektrum różnych konstrukcji i możliwości wyrażenia tego samego. Jednak nie widzę za bardzo możliwości zamiany strony biernej innymi konstrukcjami, jest ona sama w sobie unikatowa, profesjonalna i bardziej formalna. Jednak są spore możliwości, które przedstawiam poniżej na podstawie prostego przykładu w stronie biernej.

“My car was fixed by my mechanic.”

Inne konstrukcje

“I had my mechanic fix my car.”

W tej konstrukcji “have” jest używane jako czasownik operujący, a “fix my car” jest użyciem frazy czasownika w stronie czynnej, aby wyrazić, że ktoś inny wykonał określoną czynność (naprawił samochód). W tej konstrukcji, podmiot zleca wykonanie czynności (fix my car) osobie trzeciej (mechanic).

Konstrukcja z “get”:

“I got my mechanic to fix my car for a really cheap price.”

W tej konstrukcji, podmiot przekonał drugą osobę (mechanic) do wykonania czynności (to fix my car) za bardzo niską cenę.

Bezokolicznik z “for”:

“I arranged for my mechanic to fix my car.”

W tej konstrukcji, podmiot zorganizował wykonanie czynności przez drugą osobę (my mechanic) w celu naprawy samochodu.

Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem Strony Biernej

Strona bierna angielski ćwiczenia. Tak więc, można sobie wyobrazić różne ćwiczenia w których będziemy zmuszeni przekształcić stronę czynna na bierną lub odwrotnie. Ten rodzaj ćwiczenia będzie prawdopodobnie dominował i najbardziej rozwijał praktykę strony biernej w języku angielskim.

 1. Przekształć następujące zdanie z aktywnej do biernej: “She cleans the house every day.”
 2. Utwórz zdanie w stronie biernej na podstawie następującego zdania: “The students will read the book tomorrow.”
 3. Więcej ćwiczeń znajdziesz tutaj.

Zastanów się jaka byłaby właściwa odpowiedź na rozwiązanie tego zadania, tych dwóch poleceń. Nie powinieneś/aś mieć już z tym żadnego problemu, gdyż wszelkie reguły tworzenia, zasady dotyczące strony biernej do rozwiązania tych dwóch poleceń zostały wspomniane wcześniej w tym artykule. Jeżeli chciałbyś/abyś pogłębić swoją wiedze z zakresu strony biernej, to zapraszam Cię serdecznie na mój kurs e-lerningowy.

Podobne artykuły