Mowa zależna angielski ćwiczenia

Mowa zależna angielski ćwiczenia, sama praktyka

Mowa zależna angielski ćwiczenia w języku angielskim. Zanim przejdziemy do praktycznych ćwiczeń zacznijmy od krótkiej teorii i wyjaśnień.

Mowa zależna czyli “reported speech” to konstrukcja używana do przekazywania tego co ktoś powiedział, czyli cudzych myśli. W języku angielskim często używa się mowy zależnej, szczególnie w relacjonowaniu rozmów lub wyrażania cudzych opinii, kto coś powiedział. Niestety ale prawda jest taka, że występują pewne zasady gramatyczne, żeby poprawnie posługiwać się mową zależną.

Więcej na temat gramatyki znajdziesz na naszym blogu ComfEnglish lub platformie e-learningowej. Zapraszam Cię serdecznie do nauki języka angielskiego z nami. Oferujemy najbardziej profesjonalne i przystępne cenowo treningi angielskiego online.

Zasady przekształcania zdań z mowy bezpośredniej na mowę zależną:

 1. Czasowniki mogą ulec zmianie:
  • said → told
  • asked → wanted to know
  • wondered → asked
  • mentioned → said
  • informed → said
 2. Zamiana czasów (bardzo ważne):
  • Present Simple → Past Simple
  • Present Continuous → Past Continuous
  • Present Perfect → Past Perfect
  • Past Simple → Past Perfect
 3. Zamiana zaimków:
  • ja (I) → on/a (he/she)
  • my (we) → our
  • ty (you) → you
  • on/ona/ono (he/she/it) → oni/one/ona (they)
 4. Zmiana wyrazów związanych z czasem:
  • teraz (now) → wtedy (then)
  • dziś (today) → tego dnia (that day)
  • jutro (tomorrow) → następnego dnia (the next day)

Praktyczne przykłady jak to działa:

 1. Mowa bezpośrednia: She said, “I am happy.” Mowa zależna: She said that she was happy.
 2. Mowa bezpośrednia: He asked, “Are you coming?” Mowa zależna: He asked if I was coming.
 3. Mowa bezpośrednia: They wondered, “What will happen next?” Mowa zależna: They asked what would happen next.

Mowa zależna angielski ćwiczenia, praktyka:

Ćwiczenie 1: Przekształć zdania z mowy bezpośredniej na mowę zależną.

 1. “I will come tomorrow,” he said.
 2. “She is studying for her exams,” he told me.
 3. “We have been working on this project for months,” they explained.

Ćwiczenie 2: Utwórz zdania w mowie zależnej na podstawie podanych zdań w mowie bezpośredniej.

 1. She said, “I can’t attend the meeting today.”
 2. He told me, “We will meet at the café later.”
 3. They said, “We have already finished the presentation.”

Ćwiczenie 3: Zamień czasowniki na odpowiednie dla różnych osób w mowie zależnej.

 1. She said, “I love to read books.”
 2. He told me, “We are going to the concert tonight.”
 3. They said, “We have decided to move to a new city.”

Ćwiczenie 4: Zamień pytania w mowie bezpośredniej na pytania w mowie zależnej.

 1. “Where are you going?” she asked.
 2. “What time does the movie start?” he wanted to know.
 3. “How long have you been studying English?” they inquired.

Mowa zależna angielski ćwiczenia, odpowiedzi:

Mowa zależna angielski ćwiczenia odpowiedzi, ćwiczenie 1:

 1. He said that he would come the next day.
 2. He told me that she was studying for her exams.
 3. They explained that they had been working on that project for months.

Mowa zależna angielski ćwiczenia odpowiedzi, ćwiczenie 2:

 1. She said that she couldn’t attend the meeting that day.
 2. He told me that we would meet at the café later.
 3. They said that they had already finished the presentation.

Mowa zależna angielski ćwiczenia odpowiedzi, Ćwiczenie 3:

 1. She said that she loved to read books.
 2. He told me that they were going to the concert that night.
 3. They said that they had decided to move to a new city.

Mowa zależna angielski ćwiczenia odpowiedzi, Ćwiczenie 4:

 1. She asked where I was going.
 2. He wanted to know what time the movie started.
 3. They inquired how long I had been studying English.

Mowa zależna angielski ćwiczenia, kolejne

Ćwiczenie 1: Przekształć zdania z mowy bezpośredniej na mowę zależną.

 1. “I won the competition,” she said.
 2. “He is planning a trip to Japan,” he informed us.
 3. “They will host a party next weekend,” they mentioned.
 4. “She has already finished her homework,” he told me.
 5. “We are moving to a new apartment,” she explained.

Ćwiczenie 2: Utwórz zdania w mowie zależnej na podstawie podanych zdań w mowie bezpośredniej.

 1. She mentioned, “I need to buy groceries after work.”
 2. He informed me, “We should arrive at the airport by 8 AM.”
 3. They said, “We might cancel the meeting due to bad weather.”
 4. He told us, “I’ll send you the presentation slides before the meeting.”
 5. She said, “I have to finish this project by the end of the week.”

Ćwiczenie 3: Zamień czasowniki na odpowiednie dla różnych osób w mowie zależnej.

 1. She mentioned that she enjoys going for a run in the morning.
 2. He informed me that they were organizing a charity event next month.
 3. They explained that they decided to adopt a pet from the shelter.
 4. He told me that he forgot his keys at home.
 5. She said that they would start renovating the house next spring.

Ćwiczenie 4: Zamień pytania w mowie bezpośredniej na pytania w mowie zależnej.

 1. He asked, “When does the train leave?”
 2. She wanted to know, “How much does this shirt cost?”
 3. They inquired, “Where can we find the nearest ATM?”
 4. She wondered, “Why did he leave the party early?”
 5. He asked me, “Who won the game?”

Mowa zależna angielski odpowiedzi

Mowa zależna angielski ćwiczenia odpowiedzi, ćwiczenie 1:

 1. She said that she had won the competition.
 2. He informed us that he was planning a trip to Japan.
 3. They mentioned that they would host a party next weekend.
 4. He told me that she had already finished her homework.
 5. She explained that they were moving to a new apartment.

Mowa zależna angielski ćwiczenia odpowiedzi, ćwiczenie 2:

 1. She mentioned that she needed to buy groceries after work.
 2. He informed me that we should arrive at the airport by 8 AM.
 3. They said that they might cancel the meeting due to bad weather.
 4. He told us that he would send the presentation slides before the meeting.
 5. She said that she had to finish that project by the end of the week.

Mowa zależna angielski ćwiczenia odpowiedzi, ćwiczenie 3:

 1. She mentioned that she enjoyed going for a run in the morning.
 2. He informed me that they would be organizing a charity event the following month.
 3. They explained that they had decided to adopt a pet from the shelter.
 4. He told me that he had forgotten his keys at home.
 5. She said that they would start renovating the house the following spring.

Mowa zależna angielski ćwiczenia odpowiedzi, ćwiczenie 4:

 1. He asked when the train left.
 2. She wanted to know how much that shirt cost.
 3. They inquired where they could find the nearest ATM.
 4. She wondered why he had left the party early.
 5. He asked me who had won the game.

Więcej na temat mowy zależnej możesz poczytać na oficjalnej stronie British Council, gdzie jest wszystko wyjaśnione po angielsku, co prawda prostą i przystępna angielszczyzną również na przykładach.

Podobne artykuły