present simple

Present Simple kiedy używamy, budowa czasu Present Simple

Spis treści:

 1. Wprowadzenie do czasu Present Simple.
 2. Present Simple kiedy używamy?
 3. Budowa czasu Pr. Simple
 4. Praktyczne przykłady i ćwiczenia
 5. Najczęstrze błędy w użyciu czasu Present Simple
 6. Podsumowanie

Wprowadzenie do czasu Present Simple

Present Simple to jeden z podstawowych czasów gramatycznych w języku angielskim, który stanowi fundament dla dalszej nauki i efektywnej komunikacji. Jego zrozumienie i poprawne używanie jest kluczowe dla każdego, kto pragnie posługiwać się angielskim w sposób płynny i naturalny.

Czas Present Simple jest używany głównie do opisywania czynności rutynowych, stałych prawd oraz sytuacji, które są trwałe lub powtarzające się. W przeciwieństwie do innych czasów, Present Simple koncentruje się na tym, co jest zwykle prawdziwe, a nie na tym, co dzieje się w danym momencie.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, kiedy i jak używać Present Simple, omówimy jego budowę, a także przedstawimy przykłady i ćwiczenia, które pomogą w utrwaleniu tej wiedzy. Zapoznanie się z zasadami stosowania tego czasu pozwoli Ci lepiej zrozumieć angielskie zdania i formułować własne w poprawny sposób. Dzięki temu nauka języka angielskiego stanie się bardziej skuteczna i przyjemna.

Zacznijmy więc od podstaw i dowiedzmy się, kiedy używamy Present Simple oraz jak poprawnie budować zdania w tym czasie.

Present Simple kiedy używamy?

Present Simple jest używany w kilku kluczowych sytuacjach w języku angielskim. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 1. Opis rutyn i nawyków
  • Używamy Present Simple do opisywania czynności, które wykonujemy regularnie, zwykle na co dzień.
  • Przykłady:
   • I go to school every day. (Chodzę do szkoły codziennie.)
   • She drinks coffee every morning. (Ona pije kawę każdego ranka.)
 2. Fakty ogólne i prawdy uniwersalne
  • Present Simple jest używany do stwierdzania faktów, które są zawsze prawdziwe.
  • Przykłady:
   • The sun rises in the east. (Słońce wschodzi na wschodzie.)
   • Water boils at 100 degrees Celsius. (Woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza.)
 3. Opis czynności powtarzających się
  • Opisuje działania, które się powtarzają, choć niekoniecznie codziennie.
  • Przykłady:
   • He plays tennis on weekends. (On gra w tenisa w weekendy.)
   • We visit our grandparents every summer. (Odwiedzamy naszych dziadków każdego lata.)
 4. Użycie z czasownikami statycznymi (stative verbs)
  • Niektóre czasowniki, takie jak believe, know, like, hate, prefer, nie są zazwyczaj używane w czasach ciągłych. Stosuje się je w Present Simple.
  • Przykłady:
   • She likes chocolate. (Ona lubi czekoladę.)
   • I believe in ghosts. (Wierzę w duchy.)
 5. Komentarze sportowe, nagłówki i narracja w czasie teraźniejszym
  • Czas Present Simple jest często używany w nagłówkach prasowych, relacjach sportowych oraz w narracjach, aby dodać wydarzeniom dynamiki i bezpośredniości.
  • Przykłady:
   • Messi scores the winning goal! (Messi strzela zwycięskiego gola!)
   • Scientists discover new planet. (Naukowcy odkrywają nową planetę.)

Budowa czasu Pr. Simple

Budowa zdań w czasie Present Simple jest stosunkowo prosta i bezpośrednia. W tej sekcji omówimy, jak tworzyć zdania twierdzące, przeczące oraz pytania, a także jak używać przysłówków częstotliwości oraz zasady dodawania końcówki “-s” w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Zdania twierdzące

Struktura zdania twierdzącego:

 • Podmiot + czasownik (w formie podstawowej) + reszta zdania.

Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (he, she, it):

 • Podmiot + czasownik (dodajemy “-s” lub “-es”) + reszta zdania.

Przykłady:

 • I play football every weekend. (Gram w piłkę nożną co weekend.)
 • She plays the piano beautifully. (Ona pięknie gra na pianinie.)
 • They work in a big company. (Oni pracują w dużej firmie.)

Dodawanie końcówki “-s” w trzeciej osobie liczby pojedynczej:

 1. Do większości czasowników dodajemy “-s”:
 • play → plays
 • read → reads
 • write → writes
 1. Jeżeli czasownik kończy się na -o, -ch, -sh, -ss, -x, -z, dodajemy “-es”:
 • go → goes
 • watch → watches
 • wash → washes
 • pass → passes
 • fix → fixes
 • buzz → buzzes
 1. Jeżeli czasownik kończy się na spółgłoskę + -y, zmieniamy -y na -ies:
 • study → studies
 • fly → flies
 • try → tries
 1. Jeżeli czasownik kończy się na samogłoskę + -y, dodajemy tylko “-s”:
 • play → plays
 • enjoy → enjoys
 • say → says

Zdania przeczące

Struktura zdania przeczącego:

 • Podmiot + do/does + not + czasownik (w formie podstawowej) + reszta zdania.

Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (he, she, it):

 • Podmiot + does + not + czasownik (w formie podstawowej) + reszta zdania.

Przykłady:

 • I do not (don’t) like fast food. (Nie lubię fast foodu.)
 • He does not (doesn’t) watch TV. (On nie ogląda telewizji.)
 • We do not (don’t) go to the gym every day. (Nie chodzimy na siłownię codziennie.)

Tworzenie pytań

Struktura pytań ogólnych (Yes/No questions):

 • Do/Does + podmiot + czasownik (w formie podstawowej) + reszta zdania?

Przykłady:

 • Do you play chess? (Czy grasz w szachy?)
 • Does she work here? (Czy ona tu pracuje?)
 • Do they like ice cream? (Czy oni lubią lody?)

Struktura pytań szczegółowych (Wh- questions):

 • Wh- word + do/does + podmiot + czasownik (w formie podstawowej) + reszta zdania?

Przykłady:

 • What do you do on weekends? (Co robisz w weekendy?)
 • Where does he live? (Gdzie on mieszka?)
 • Why do they study English? (Dlaczego oni uczą się angielskiego?)

Przysłówki częstotliwości w Present Simple

Przysłówki częstotliwości określają, jak często dana czynność jest wykonywana. Przysłówki te zazwyczaj umieszczamy przed głównym czasownikiem, a po czasowniku “to be”.

Przykłady przysłówków częstotliwości:

 • Always (zawsze)
 • Usually (zwykle)
 • Often (często)
 • Sometimes (czasami)
 • Rarely (rzadko)
 • Never (nigdy)

Przykłady zdań:

 • She always drinks coffee in the morning. (Ona zawsze pije kawę rano.)
 • They usually go to the park on Sundays. (Oni zazwyczaj chodzą do parku w niedziele.)
 • He is never late for work. (On nigdy nie spóźnia się do pracy.)

Budowa zdań w Present Simple jest łatwa do opanowania, a znajomość tych podstawowych struktur umożliwia swobodne porozumiewanie się w języku angielskim. Pamiętaj o dodawaniu “-s” lub “-es” do czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej oraz o odpowiednim stosowaniu “do” i “does” w zdaniach przeczących i pytaniach. W kolejnej sekcji przejdziemy do praktycznych przykładów i ćwiczeń, które pomogą Ci utrwalić te zasady.

Present Simple. Przysłówki częstotliwości
Present Simple. Przysłówki częstotliwości

Praktyczne przykłady i ćwiczenia

Aby utrwalić wiedzę na temat czasu Present Simple, warto przećwiczyć tworzenie zdań twierdzących, przeczących oraz pytań. Poniżej znajdziesz przykłady oraz ćwiczenia, które pomogą Ci w praktycznym zastosowaniu tego czasu gramatycznego.

Zdania twierdzące

Przykłady:

 1. I read books every evening. (Czytam książki każdego wieczoru.)
 2. She loves chocolate. (Ona uwielbia czekoladę.)
 3. They play football on Saturdays. (Oni grają w piłkę nożną w soboty.)

Ćwiczenie: Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników w nawiasach.

 1. He ___ (work) in a bank.
 2. We ___ (watch) TV every night.
 3. She ___ (study) English at university.

Odpowiedzi:

 1. He works in a bank.
 2. We watch TV every night.
 3. She studies English at university.

Zdania przeczące

Przykłady:

 1. I do not (don’t) like spinach. (Nie lubię szpinaku.)
 2. He does not (doesn’t) play the guitar. (On nie gra na gitarze.)
 3. They do not (don’t) live in New York. (Oni nie mieszkają w Nowym Jorku.)

Ćwiczenie: Przekształć zdania twierdzące na zdania przeczące.

 1. She speaks French. (Ona mówi po francusku.)
 2. We go to the gym. (Chodzimy na siłownię.)
 3. He watches movies every weekend. (On ogląda filmy w każdy weekend.)

Odpowiedzi:

 1. She does not (doesn’t) speak French.
 2. We do not (don’t) go to the gym.
 3. He does not (doesn’t) watch movies every weekend.

Tworzenie pytań

Przykłady:

 1. Do you like pizza? (Czy lubisz pizzę?)
 2. Does she work here? (Czy ona tu pracuje?)
 3. Do they visit their grandparents often? (Czy oni często odwiedzają swoich dziadków?)

Ćwiczenie: Przekształć zdania twierdzące na pytania.

 1. You play tennis. (Ty grasz w tenisa.)
 2. He drives to work. (On jeździ do pracy samochodem.)
 3. They have a dog. (Oni mają psa.)

Odpowiedzi:

 1. Do you play tennis?
 2. Does he drive to work?
 3. Do they have a dog?

Przysłówki częstotliwości w Present Simple

Przykłady:

 1. She always drinks coffee in the morning. (Ona zawsze pije kawę rano.)
 2. They usually go to the park on Sundays. (Oni zazwyczaj chodzą do parku w niedziele.)
 3. He is never late for work. (On nigdy nie spóźnia się do pracy.)

Ćwiczenie: Uzupełnij zdania przysłówkami częstotliwości (always, usually, often, sometimes, rarely, never).

 1. She ___ (czyta) reads books in the evening.
 2. They ___ (chodzą) go to the cinema.
 3. He ___ (nie spóźnia się) is late for meetings.

Odpowiedzi:

 1. She always reads books in the evening.
 2. They sometimes go to the cinema.
 3. He is never late for meetings.

Ćwiczenie budowy zdań w Present Simple poprzez tworzenie zdań twierdzących, przeczących oraz pytań, a także odpowiednie stosowanie przysłówków częstotliwości, pozwoli Ci lepiej opanować ten czas gramatyczny. Regularne wykonywanie takich ćwiczeń pomoże w utrwaleniu wiedzy i zwiększy pewność w posługiwaniu się językiem angielskim.

Najczęstrze błędy w użyciu czasu Pr. Simple

Chociaż Present Simple jest jednym z podstawowych czasów gramatycznych w języku angielskim, często zdarzają się błędy w jego użyciu. Poniżej przedstawiamy najczęstsze z nich oraz sposoby, jak ich unikać.

1. Pomijanie końcówki “-s” w trzeciej osobie liczby pojedynczej

Błąd:

 • She work in a bank. (Powinno być: works)

Poprawnie:

 • She works in a bank.

Unikanie błędu: Pamiętaj, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) do czasownika dodajemy końcówkę “-s” lub “-es”.

2. Używanie czasownika “do” w zdaniach twierdzących w trzeciej osobie liczby pojedynczej

Błąd:

 • He do not like pizza. (Powinno być: does not)

Poprawnie:

 • He does not (doesn’t) like pizza.

Unikanie błędu: Zawsze używaj “does” zamiast “do” w przeczeniach i pytaniach z trzeciej osoby liczby pojedynczej.

3. Używanie czasownika “be” zamiast “do” w pytaniach

Błąd:

 • Is she like swimming? (Powinno być: does she)

Poprawnie:

 • Does she like swimming?

Unikanie błędu: Używaj “do” lub “does” do tworzenia pytań w Present Simple, zamiast “be”.

4. Pomijanie przysłówków częstotliwości lub ich złe umiejscowienie

Błąd:

 • She goes to the gym always. (Powinno być: always goes)

Poprawnie:

 • She always goes to the gym.

Unikanie błędu: Przysłówki częstotliwości (always, usually, often, sometimes, rarely, never) umieszczaj przed głównym czasownikiem, ale po czasowniku “to be”.

5. Mylące czas Present Simple z Present Continuous

Błąd:

 • He is going to the gym every day. (Powinno być: goes)

Poprawnie:

 • He goes to the gym every day.

Unikanie błędu: Present Simple używamy do opisywania rutyn i stałych czynności, a Present Continuous do opisywania czynności dziejących się w chwili mówienia.

6. Złe użycie “do” i “does” w zdaniach przeczących

Błąd:

 • She don’t like apples. (Powinno być: doesn’t)

Poprawnie:

 • She doesn’t like apples.

Unikanie błędu: Pamiętaj, aby w trzeciej osobie liczby pojedynczej używać “does not” (lub “doesn’t”), a w pozostałych osobach “do not” (lub “don’t”).

7. Niezgodność podmiotu i czasownika

Błąd:

 • They is playing football. (Powinno być: are)

Poprawnie:

 • They are playing football.

Unikanie błędu: Upewnij się, że podmiot i czasownik są zgodne w liczbie i osobie.

Świadomość tych najczęstszych błędów i aktywne ich unikanie pozwoli Ci poprawić swoje umiejętności posługiwania się Present Simple w języku angielskim. Pamiętaj o regularnym ćwiczeniu i stosowaniu powyższych zasad w praktyce, aby Twoje zdania były poprawne i naturalne.

Podsumowanie

Czas Present Simple jest jednym z najważniejszych i najczęściej używanych czasów gramatycznych w języku angielskim. Jego zrozumienie i umiejętność poprawnego stosowania jest kluczowe dla każdego uczącego się tego języka. W artykule omówiliśmy, kiedy używamy Present Simple, jak budować zdania w tym czasie, a także jakie są najczęstsze błędy i jak ich unikać.

Dalsze kroki w nauce języka angielskiego

Aby skutecznie opanować Present Simple, warto regularnie ćwiczyć poprzez:

Zachęcamy do dalszego eksplorowania języka angielskiego i korzystania z dodatkowych zasobów, takich jak książki, filmy, podcasty oraz kursy online, które pomogą Ci pogłębić wiedzę i umiejętności językowe. A jeżeli chciałbys/łabyś rozwijać swój angielski w szybki i skuteczny sposób, to zapraszamy Cię na lekcję próbną w naszej szkole. Dobierzemy odpowiedni materiał oraz scieżkę rozwoju tak, aby zapewnić Ci maksymalny komfort nauki.

Powodzenia w nauce!

Podobne artykuły