I wish if only

I wish if only: konstrukcje językowe, jak one działają?

Jak działa konstrukcja “if only”, I wish if only – prosty przewodnik dla uczniów

I wish if only są konstrukcjami funkcjonującymi bardzo podobnie więc można używać I wish bądź if only, jak kto woli. W życiu często wyobrażamy sobie sytuacje, które mogłyby być lepsze lub mogłoby być inaczej, gdyby coś się zmieniło. W języku angielskim istnieje konstrukcja, która pozwala wyrazić takie pragnienia. Jest nią “if only”. W tym artykule przeanalizujemy, jak działa ta konstrukcja, jak ją stosować oraz podamy przykłady jej użycia.

1. Wyjaśnienie konstrukcji “if only”

Konstrukcja “if only” wyraża życzenie lub tęsknotę za sytuacją, która mogłaby być inna, gdyby spełniony został warunek. Można ją porównać do polskiego “gdyby tylko”. W zdaniu z “if only” często używamy czasów warunkowych, np. “If only I had more time” (Gdybym tylko miał więcej czasu). I wish if only mają takie samo znaczenie, można używać więc tego naprzemiennie albo wish lub if only, do wyboru do koloru.

2. Jak konstruować zdania z “if only”

Aby skonstruować zdanie z “if only”, należy użyć formy “if” (jeśli) oraz czasu przeszłego (past simple). Uzyskamy efekt gdybania w teraźniejszości. Przykładowo:

 • If only I had a better car, I would drive to Africa” (Gdybym tylko miał lepszy samochód, podróżowałbym do Afryki)
 • If only I had studied harder, I would have passed the exam. (Gdybym tylko więcej się uczył, zdałbym egzamin.)

W drugim przykładzie zastosowałem (past perfect) + modal w przeszłości. To pozsowliło mi wyrazić żal, że czegoś nie zrobiłem w przeszłości. Warto zauważyć, że konstrukcję “if only” w przeszłości można również stworzyć w inny sposób, np. “if only he would listen to me” (gdyby tylko mnie posłuchał).

3. Przykłady użycia konstrukcji “if only”

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów użycia konstrukcji “if only”:

 • If only I had saved money earlier, I could afford to travel now. (Gdybym tylko wcześniej oszczędzał pieniądze, teraz mógłbym sobie pozwolić na podróże.)
 • If only she had told the truth, we wouldn’t be in this mess now. (Gdyby tylko powiedziała prawdę, nie bylibyśmy teraz w tym bałaganie.)
 • If only they would recycle more, the environment wouldn’t be in such a bad condition. (Gdyby tylko oni więcej recyklowali, środowisko nie byłoby w tak złym stanie.)

W ostatnim przykładzie użycie samego modala would sprawiło, że zdanie jest nie tylko w teraźniejszości ale może dotyczyć również i przyszłości. Pierwszy i drugi przykład wskazuje na to, że poprzez użycie (past perfect) mówimy o samej przeszłości, żalu, że tak się stało i po przecinku zwykły modal podkreśla efekt tego w teraźniejszości.

Przemyślenia

Konstrukcja “if only” jest przydatnym narzędziem do wyrażania życzeń oraz tęsknot w języku angielskim. Poprzez zrozumienie jej działania oraz praktykę w użyciu, uczniowie mogą poszerzyć swój zakres wyrażeń oraz lepiej komunikować się w języku angielskim. I wish if only, sprawdź poniżej konstrukcje z samym wish.

Jak działa konstrukcja “I wish”, I wish if only – proste wyjaśnienie dla uczniów

W codziennym życiu zdarza nam się marzyć o sytuacjach, które mogłyby być lepsze lub inaczej, gdyby coś mogłoby być lub byłoby inaczej. W języku angielskim istnieje podobna konstrukcja, która pozwala wyrazić takie pragnienia – jest nią “I wish”. W tym artykule omówimy, jak działa ta konstrukcja, jak ją stosować oraz podamy przykłady jej użycia. I wish if only, sprawdź poniżej konstrukcje z samym if only powyżej.

1. Wyjaśnienie konstrukcji “I wish”

Konstrukcja “I wish” służy do wyrażania żalu lub tęsknoty za sytuacją, która nie jest zgodna z rzeczywistością. Można ją porównać do polskiego “żałuję”, “szkoda, że”. W zdaniu z “I wish” często używamy czasów przeszłych, aby wyrazić, że sytuacja, o której mówimy, nie jest taka jaką byśmy chcieli, żeby była. Na przykład:

 • I wish I had more free time. (Żałuję, że nie mam więcej czasu wolnego.)

  Używając tutaj (past simple) funkcjonujemy w teraźniejszości. Wyrażamy ten swój żal w teraźniejszości.

2. Jak konstruować zdania z “I wish”

Aby skonstruować zdanie z “I wish”, używamy formy “I wish” (żałuję), można również użyć jakiegoś modala. Przykładowo:

 • I wish I could speak fluent Spanish. (Żałuję, że nie mówię płynnie po hiszpańsku.)

Warto zauważyć, że konstrukcję “I wish” można również stosować podobnie jak if only, że wydźwiek będzie w teraźniejszości lub przyszłości, np. “I wish he would listen to me” (żałuję, że on nie słucha mnie).

3. Przykłady użycia konstrukcji “I wish”

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów użycia konstrukcji “I wish”, podobnie jak w if only powyżej:

 • I wish I had a pet dog. (Żałuję, że nie mam psa.)
 • I wish it would stop raining. (Chciałbym, życzyłbym sobie, żeby przestało padać / żeby teraz nie padało.)
 • I wish I hadn’t eaten so much cake. (Żałuję, że zjadłem/am tyle ciasta.)

Warto podkreślić, że w drugim przykładzie modal would wyraża terażniejszość jak i przyszłość, zależnie od kontekstu zdania. W pierwszym zdaniu (past simple) jest użyte po to, żeby wyrazić teraźniejszość. Ostatnie zdanie wskazuje na to, że żal dotyczy przeszłości dlatego użyty został czas (past perfect).

Wnioski

Tak jak wcześniej wspomniałem konstrukcje z I wish if only są bardzo do siebie zbliżone więc wybór dotyczący tego, którą z tych kosntrukcji użyć czy wish lub if only zależy wyłącznie od własnej preferencji. Konstrukcja “I wish” jest użytecznym narzędziem do wyrażania żalu lub tęsknoty w języku angielskim, że coś zrobiliśmy no ale jednak chciałoby się inaczej. Poprzez zrozumienie działania obu konstrukcji I wish if only oraz praktykę w ich użyciu, uczniowie mogą poszerzyć swój zakres wyrażeń oraz lepiej komunikować się po angielsku.

Jeśli jesteś na wysokim poziomie abstrakcji językowej i życzysz sobie wyjaśnienia tych aspektów w sposób bardziej zaawansowany to zapraszam Cię tutaj na stronę, gdzie jest to wyjaśnione po angielsku również w bardzo dobry i przystępny sposób a mianowicie, jak tego używać i w jakich sytuacjach, również poprzez przykłady. Więcej na temat gramatyki możesz znaleść na naszym blogu lub kursach e-learningowych na platformie ComfEnglish.

Podobne artykuły