Regulamin

Szanowny kliencie! Poniżej przedstawiamy proponowane przez nas zasady współpracy w naszej szkole angielskiego online. Proszę traktować je jednak jako wytyczne, a nie sztywne reguły. Priorytetem jest dla nas zadowolenie Klienta, dlatego staramy się dostosować do Twoich potrzeb i wygody. Szczegóły omówimy na spotkaniu metodyczno-próbnym, telefonicznie lub drogą mailową.

Angielski indywidualnie

Organizacja zajęć

1. Zajęcia zorganizowane będą w formie zajęć indywidualnych.

2. Zajęcia online odbywają się w terminie ustalanym przez kursanta oraz lektora.

3. Każdy kursant przechodzi bezpłatnie test poziomujący i otrzymuje bezpłatną sesję metodyczno-próbną.

4. Start kursu rozpoczyna się po sesji metodyczno-próbnej i podpisaniu umowy.

Płatności

1. Wysyłamy SMS zawierający: ilość sesji, kwota do wpłaty. Płatność należy uregulować po odbytych sesjach do 10 dnia następnego miesiąca.

2. W przypadku niezrealizowania założonej ilości sesji w danym miesiącu wysokość wpłaty będzie równa iloczynowi odbytych sesji i kosztu pojedynczej sesji.

Odwoływanie zajęć

1. ComfEnglish może zapewnić zastępstwo w prowadzeniu zajęć.

2. W sytuacji szczególnej zajęcia mogą być odwołane najpóźniej 24 godziny przed ich terminem. W przeciwnym wypadku zajęcia zostaną wpisane do dziennika jako zrealizowane.

3. Nieobecność kursanta na zajęciach skutkuje wpisaniem ich do dziennika jako zrealizowane.

Rezygnacja z kursu

1. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony z możliwością pisemnej lub ustnej rezygnacji przez kursanta po zakończeniu każdego miesiąca.

2. Zawiadomienie o rezygnacji będzie dokonane drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@comfenglish.com lub telefonicznie na numer +48 512 031 448.

Angielski w grupie

Organizacja zajęć

1. Zajęcia zorganizowane będą w formie zajęć grupowych.

2. Zajęcia online odbywają się w terminie ustalanym przez kursanta oraz lektora.

3. Każdy kursant przechodzi bezpłatnie test poziomujący i otrzymuje bezpłatną sesję metodyczno-próbną.

4. Start kursu rozpoczyna się po sesji metodyczno-próbnej i podpisaniu umowy.

Płatności

1. Wysyłamy SMS zawierający: ilość sesji, kwota do wpłaty. Płatność za kurs należy uregulować do 10 dnia następnego miesiąca.

2. W przypadku startu kursu wysokość pierwszej miesięcznej wpłaty zostanie odpowiednio zmniejszona w stosunku do ilości sesji możliwych do odbycia w danym miesiącu rozliczeniowym.

3. ComfEnglish powiadomi kursantów o ilości zrealizowanych sesji i kwocie do wpłaty na początku następnego miesiąca.

Odwoływanie zajęć

1. W sytuacji szczególnej zajęcia mogą być przełożone po uzgodnieniu ze wszystkimi uczestnikami kursu i powiadomieniu ComfEnglish 24h przed sesją.

2. Nieobecność pojedynczego kursanta nie stanowi podstawy do zmniejszenia lub zwolnienia z opłaty za zajęcia na których był nieobecny.

3. ComfEnglish może zapewnić zastępstwo w prowadzeniu zajęć. Jeśli jednak zastępstwo lub przełożenie zajęć nie będzie możliwe, ComfEnglish zobowiązuje się powiadomić kursantów i pomniejszyć miesięczna wpłatę o ilość straconych sesji.

Rezygnacja z kursu

1. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony z możliwością pisemnej lub ustnej rezygnacji przez kursanta po zakończeniu każdego miesiąca. W przypadku rezygnacji 50% uczestników, kurs może zostać zawieszony do momentu uzupełnienia grupy, bądź anulowany.

2. Zawiadomienie o rezygnacji będzie dokonane drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@comfenglish.com lub telefonicznie na numer +48 512 031 448.

Pytania, FAQ

  1. Podaj swoją dostępność na darmowe spotkanie metodyczno-próbne.
  2. Jeśli nie masz czasu i chcesz zacząć od razu to zapraszam Cię tutaj.
  1. Podaj swoją dostępność na darmowe spotkanie metodyczno-próbne.
  2. Jeśli nie masz czasu i chcesz już zacząć to przejdź na stronę główną, gdzie znajduje się sekcja dotycząca zajęć grupowych. Przejdź przez test poziomujący i wypełnij odpowiedni formularz.

Odwiedź naszą platformę, gdzie znajdują się autorskie kursy e-learningowe z języka angielskiego online. Doradzamy, żebyś skorzystał z darmowego spotkania metodyczno-próbnego, gdyż zazwyczaj kursy e-learningowe integrujemy w naszą ofertę i w ten sposób do pewnej ich części możesz uzyskać dostęp zupełnie za darmo. Jeśli natomiast jesteś zainteresowany/a samym poszczególnym kursem, złóż proszę zamówienie. Jak tylko otrzymamy wpłatę to odblokujemy dostęp do kursu na 24 tygodnie.

Przejrzyj naszą aktualną ofertę kursów e-learningowych!