Gerund infinitive ćwiczenia

Gerund infinitive ćwiczenia, gerundium – co to jest?

Gerund infinitive ćwiczenia znajdziesz poniżej w tym artykule. Przypominam, że więcej na tematy gramatyczne znajdziesz na naszym blogu lub platformie e-learningowej.

Gerund i Bezokolicznik w Angielskim: Co to jest i Jak Ich Używać?

Kiedy mówimy po angielsku, często używamy różnych form czasowników. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch ważnych: gerund i bezokolicznik.

Gerund: Tak jak w poniższych przykładach, możesz zauważyć, że do prostych czasowników dodaliśmy “-ing”. Możemy tak zacząć zdanie, wtedy działa to jak rzeczownik, np. reading (czytanie), swimming (pływanie), cooking (gotowanie).

Przykłady:

 • Czytanie książek to moje hobby. (Reading books is my hobby.)
 • Pływanie to dobre ćwiczenie. (Swimming is good exercise.)
 • Gotowanie obiadu zajmuje mi dużo czasu. (Cooking dinner takes me a lot of time.)

Dużą rolę odgrywają słowa po których może wystąpić gerund:

 • She enjoys reading novels. (Ona lubi czytanie powieści.)
 • He avoids eating junk food. (On unika jedzenia niezdrowego jedzenia.)
 • They discussed going on vacation together. (Oni omawiali wyjazd na wakacje razem.)
 • They enjoyed going to the beach last summer. (Oni lubili jeździć na plażę w zeszłe lato.)
 • She avoided eating sweets to stay healthy. (Ona unikała jedzenia słodyczy, aby być zdrową.)
 • He keeps putting off studying for his exams until the last minute. (On ciągle odkłada naukę na egzaminy do ostatniej chwili.)

Warto zwrócić uwagę, że po phrasal verbs również lepiej wstawić “-ing”:

 • He insisted on paying for the dinner. (On nalegał na zapłacenie za obiad.)
 • She ended up going to the party despite her initial reluctance. (Ostatecznie poszła na imprezę pomimo jej początkowej niechęci.)
 • We’re looking forward to seeing you at the party. (Nie możemy się doczekać, żeby cię zobaczyć na imprezie.)
 • He finally gave up smoking after many years. (W końcu rzucił palenie po wielu latach.)

Bezokolicznik: To też forma czasownika, ale zaczyna się od “to” (np. to eat, to sleep).

Przykłady bezokolicznika:

 • Muszę iść do sklepu. (I need to go to the store.)
 • Chcę nauczyć się grać na gitarze. (I want to learn to play guitar.)
 • Lubię pić kawę rano. (I like to drink coffee in the morning.)

Dużą rolę odgrywają słowa po których może nastąpić bezokolicznik:

 • She promised to call me later. (Ona obiecała zadzwonić do mnie później.)
 • He decided to study abroad. (On zdecydował uczyć się za granicą.)
 • They want to travel around the world. (Oni chcą podróżować po całym świecie.)
 • She plans to start her own business next year. (Ona planuje otworzyć własną firmę w przyszłym roku.)
 • I hope to travel to Japan someday. (Mam nadzieję, że kiedyś podróżuję do Japonii.)
 • They need to finish their homework before they can go out. (Oni muszą skończyć swoją pracę domową, zanim będą mogli wyjść.)
 • He tries to eat healthy, but sometimes he can’t resist junk food. (On próbuje jeść zdrowo, ale czasami nie może oprzeć się niezdrowemu jedzeniu.)
 • She learned to play the piano when she was a child. (Nauczyła się grać na pianinie, gdy była dzieckiem.)

Wybór pomiędzy gerund a infinitive nie jest taki prosty jak się tylko wydaje. Istnieje duża ilość słów po których możemy wstawić “to” jak i “-ing”. Najlepiej więc uczyć się na przykładach i na własnych błędach. Sięgaj po różne przykłady i zapisuj je sobie na kartce podkreślając po czym, po jakich słowach następuje “to” jak i “-ing”. Nie widzę lepszej metody niż tworzenie zdań samemu i odkrywanie jakich kombinacji możemy użyć w danym kontekście. Polecam Ci również te ćwiczenie w którym, możesz sprawdzić swoje wyczucie w tym temacie.

Gerund infinitive ćwiczenia

W tej części artykułu gerund infinitive ćwiczenia znajdziesz przykładowy zestaw zadań/ćwiczeń na gerund lub infinitive.

Gerund infinitive ćwiczenia, ćwiczenie 1: Gerund czy Bezokolicznik?

Wybierz właściwą formę czasownika (gerund lub bezokolicznik) i uzupełnij każde zdanie.

 1. She enjoys (read / reading) novels in her free time.
 2. I prefer (to watch / watching) movies at home rather than going to the cinema.
 3. They promised (to help / helping) us with the project.
 4. Swimming (is / to be) a great way to stay in shape.
 5. He suggested (to go / going) out for dinner tonight.
 6. My parents want (to visit / visiting) us next weekend.
 7. She avoids (to eat / eating) junk food to maintain a healthy diet.
 8. We discussed (to go / going) on a trip together next summer.
 9. I need (to finish / finishing) this report before the meeting starts.
 10. They decided (to buy / buying) a new car instead of repairing the old one.

Gerund infinitive ćwiczenia, ćwiczenie 2: Popraw Błędy

Popraw błędne zdania, zmieniając formę czasownika na odpowiednią (gerund lub bezokolicznik).

 1. He enjoys to play basketball on weekends.
 2. She avoids eat fast food because it’s unhealthy.
 3. They want learn how to speak Spanish fluently.
 4. We discussed go to the beach for vacation this year.
 5. My friend suggested to go hiking in the mountains.

Gerund infinitive ćwiczenia, ćwiczenie 3: Utwórz Zdania

Utwórz zdania, używając odpowiedniej formy czasownika, która została podana w nawiasach.

 1. (dancing)
  ________________________________________________________________.
 2. (swimming)
  ________________________________________________________________.
 3. (to study)
  ________________________________________________________________.
 4. (reading)
  ________________________________________________________________.
 5. (to travel)
  ________________________________________________________________.

Gerund infinitive ćwiczenia, ćwiczenie 4: Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasownika

Uzupełnij zdania poniżej, używając odpowiedniej formy czasownika (gerund lub bezokolicznik) z podanych w nawiasach czasowników.

 1. He enjoys ________________ (cook) dinner for his friends.
 2. They discussed ________________ (visit) Paris next summer.
 3. She decided ________________ (learn) how to play the piano.
 4. We need ________________ (buy) some groceries for the party.
 5. He suggested ________________ (go) to the concert together.

Odpowiedzi:

Gerund infinitive ćwiczenia, ćwiczenie 1:

 1. reading
 2. watching
 3. to help
 4. is
 5. going
 6. to visit
 7. eating
 8. going
 9. to finish
 10. to buy

Gerund infinitive ćwiczenia, ćwiczenie 2:

 1. He enjoys playing basketball on weekends.
 2. She avoids eating fast food because it’s unhealthy.
 3. They want to learn how to speak Spanish fluently.
 4. We discussed going to the beach for vacation this year.
 5. My friend suggested going hiking in the mountains.

Gerund infinitive ćwiczenia, ćwiczenie 3: (Przykładowe odpowiedzi)

 1. I love dancing to my favorite songs.
 2. Swimming in the ocean is so refreshing.
 3. She needs to study for her upcoming exams.
 4. Reading novels helps improve my vocabulary.
 5. They want to travel to Japan next year.

Gerund infinitive ćwiczenia, ćwiczenie 4:

 1. cooking
 2. visiting
 3. to learn
 4. to buy
 5. going

Podobne artykuły