Tryby warunkowe angielski

Tryby warunkowe angielski 0 1 2 3 ćwiczenia na 100%

Po przeczytaniu tego artykułu istnieją spore szanse na rozwiązanie każdego ćwiczenia związanego z trybami warunkowymi w języku angielskim. Tryby warunkowe angielski 0 1 2 3 ćwiczenia na 100%. Przeczytaj i przekonaj się sam.

Spis treści:

 1. Wprowadzenie do Trybów Warunkowych.
 2. Tryb Warunkowy Zero (Zero Conditional).
 3. Tryb Warunkowy Pierwszy (First Conditional).
 4. Tryb Warunkowy Drugi (Second Conditional).
 5. Tryb Warunkowy Trzeci (Third Conditional).
 6. Porównanie Trybów Warunkowych.
 7. Tryby warunkowe angielski: Wskazówki Praktyczne.
 8. Podsumowanie.

Wprowadzenie do Trybów Warunkowych

Tryby warunkowe angielski są kluczowym elementem gramatyki angielskiej, pozwalającym wyrażać różne rodzaje warunków, hipotez, oraz ich skutki. Ich znajomość umożliwia precyzyjne wyrażanie się w różnych sytuacjach, zarówno w mowie, jak i w piśmie. W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym rodzajom trybów warunkowych: Zero Conditional, First Conditional, Second Conditional oraz Third Conditional.

Zapraszam do zgłębienia tajemnic tych trybów, ich zastosowań oraz sposobów budowania, co pozwoli Ci poszerzyć swoją wiedzę na temat gramatyki angielskiej i umożliwi swobodne posługiwanie się nimi w różnych kontekstach komunikacyjnych.

Tryb Warunkowy Zero (Zero Conditional)

Tryb warunkowy zero, znany również jako zero conditional, jest używany do wyrażania faktów ogólnych lub powszechnych prawd. W tym trybie warunkowym zakładamy, że warunek jest zawsze spełniony, co prowadzi do zawsze tej samej reakcji lub skutku. Poniżej znajdziesz szczegółowe omówienie struktury oraz przykłady użycia trybu warunkowego zero:

Struktura Zero Conditional:

 • If + Present Simple, Present Simple
 • Przykład: If you heat water to 100 degrees, it boils. (Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni, wrze.)

Zastosowanie Zero Conditional:

 • Wyrażanie faktów ogólnych, prawd stałych lub zjawisk naukowych.
 • Tworzenie instrukcji, przepisów lub procedur.
 • Formułowanie prawd natury fizycznej, biologicznej lub chemicznej.

Przykłady użycia Zero Conditional:

 1. If you mix blue and yellow, you get green. (Jeśli zmieszasz niebieski i żółty, otrzymasz zielony.)
 2. If it rains, the streets get wet. (Jeśli pada deszcz, ulice robią się mokre.)
 3. If you eat too much, you feel sick. (Jeśli zjesz za dużo, czujesz się chory.)

Zero conditional jest używany do wyrażania związków przyczynowo-skutkowych, które są zawsze prawdziwe i niezmienne. Jest to bardzo użyteczny tryb, szczególnie w opisie rutynowych sytuacji i powszechnych zjawisk.

Tryb Warunkowy Pierwszy (First Conditional)

Tryby warunkowe angielski pierwsze, znane również jako first conditional, są używane do wyrażania możliwych lub prawdopodobnych wydarzeń w przyszłości, które mogą nastąpić w odpowiedzi na spełnienie określonego warunku. Poniżej znajdziesz szczegółowe omówienie struktury oraz przykłady użycia trybu warunkowego pierwszego:

Struktura First Conditional:

 • If + Present Simple, Future Simple
 • Przykład: If it rains tomorrow, I will stay at home. (Jeśli jutro będzie padać deszcz, zostanę w domu.)

Zastosowanie First Conditional:

 • Wyrażanie możliwych lub prawdopodobnych wydarzeń w przyszłości w zależności od spełnienia określonego warunku.
 • Formułowanie propozycji, sugestii lub rad.
 • Wyrażanie obaw, nadziei lub planów na przyszłość.

Przykłady użycia First Conditional:

 1. If you study hard, you will pass the exam. (Jeśli będziesz się pilnie uczyć, zdasz egzamin.)
 2. If she doesn’t hurry, she will miss the bus. (Jeśli się nie pospieszy, przegapi autobus.)
 3. If it snows tomorrow, we will build a snowman. (Jeśli jutro będzie padać śnieg, zbudujemy bałwana.)

Tryb warunkowy pierwszy pozwala wyrazić przyszłe zdarzenia, które są możliwe lub prawdopodobne, w zależności od spełnienia określonego warunku. Jest to bardzo użyteczny tryb, szczególnie w rozmowach dotyczących przyszłości oraz w formułowaniu planów i prognoz.

Tryb Warunkowy Drugi (Second Conditional)

Tryby warunkowe angielski drugie, znane również jako second conditional, są używane do wyrażania hipotetycznych, mało prawdopodobnych lub niemożliwych do spełnienia warunków oraz ich potencjalnych skutków w teraźniejszości lub przyszłości. Poniżej znajdziesz szczegółowe omówienie struktury oraz przykłady użycia trybu warunkowego drugiego:

Struktura Second Conditional:

 • If + Past Simple, Would + Base Form of Verb (czasownik w formie bezokolicznikowej)
 • Przykład: If I won the lottery, I would travel around the world. (Gdybym wygrał w loterii, podróżowałbym dookoła świata.)

Zastosowanie Second Conditional:

 • Wyrażanie hipotetycznych sytuacji lub warunków, które są mało prawdopodobne lub niemożliwe do spełnienia.
 • Formułowanie życzeń, marzeń lub planów, które nie są związane z rzeczywistością.
 • Wyrażanie rad, sugestii lub prośb w sytuacjach hipotetycznych.

Przykłady użycia Second Conditional:

 1. If I were rich, I would buy a big house. (Gdybym był bogaty, kupiłbym duży dom.)
 2. If she had more time, she would learn how to play the piano. (Gdyby miała więcej czasu, nauczyłaby się grać na pianinie.)
 3. If it wasn’t raining, we would go for a picnic. (Gdyby nie padał deszcz, poszlibyśmy na piknik.)

Tryb warunkowy drugi pozwala wyrazić sytuacje hipotetyczne, które nie są związane z rzeczywistością lub są mało prawdopodobne do zaistnienia. Jest to bardzo użyteczny tryb, szczególnie w wyrażaniu życzeń, marzeń oraz sugestii.

Tryb Warunkowy Trzeci (Third Conditional)

Tryby warunkowe angielski trzecie, znane również jako third conditional, są używane do wyrażania hipotetycznych sytuacji lub warunków, które nie zaistniały w przeszłości oraz ich potencjalnych skutków, gdyby rzeczywiście miały miejsce. Poniżej znajdziesz szczegółowe omówienie struktury oraz przykłady użycia trybu warunkowego trzeciego:

Struktura Third Conditional:

 • If + Past Perfect, Would have + Past Participle (czasownik w formie imiesłowu czasu przeszłego)
 • Przykład: If I had studied harder, I would have passed the exam. (Gdybym uczył się pilniej, zdałbym egzamin.)

Zastosowanie Third Conditional:

 • Wyrażanie hipotetycznych sytuacji lub warunków, które nie zaistniały w przeszłości.
 • Formułowanie żalu, rozczarowania lub refleksji na temat przeszłych wydarzeń.
 • Wyrażanie spekulacji na temat przeszłych sytuacji i ich potencjalnych skutków.

Przykłady użycia Third Conditional:

 1. If she had known about the party, she would have come. (Gdyby wiedziała o imprezie, przyszłaby.)
 2. If we had left earlier, we wouldn’t have missed the train. (Gdybyśmy wyszli wcześniej, nie przegapilibyśmy pociągu.)
 3. If they had listened to my advice, they wouldn’t have ended up in trouble. (Gdyby posłuchali mojej rady, nie znaleźliby się w kłopotach.)

Tryby warunkowe angielski trzecie pozwalają wyrazić hipotetyczne sytuacje, które nie zaistniały w przeszłości, oraz ich potencjalne skutki, gdyby rzeczywiście miały miejsce. Jest to bardzo użyteczny tryb, szczególnie w wyrażaniu refleksji na temat przeszłości oraz w formułowaniu spekulacji.

Porównanie Trybów Warunkowych

Porównanie różnych trybów warunkowych pozwala zrozumieć, jak różnią się one pod względem struktury oraz sposobu użycia. Poniżej przedstawiamy główne różnice między nimi: tryby warunkowe angielski Zero Conditional, First Conditional, Second Conditional oraz Third Conditional.

1. Zero Conditional:

 • Struktura: If + Present Simple, Present Simple
 • Zastosowanie: Wyrażanie faktów ogólnych, prawd stałych lub zjawisk naukowych.

2. First Conditional:

 • Struktura: If + Present Simple, Future Simple
 • Zastosowanie: Wyrażanie możliwych lub prawdopodobnych wydarzeń w przyszłości w zależności od spełnienia określonego warunku.

3. Second Conditional:

 • Struktura: If + Past Simple, Would + Base Form of Verb
 • Zastosowanie: Wyrażanie hipotetycznych sytuacji lub warunków, które są mało prawdopodobne lub niemożliwe do spełnienia.

4. Third Conditional:

 • Struktura: If + Past Perfect, Would have + Past Participle
 • Zastosowanie: Wyrażanie hipotetycznych sytuacji lub warunków, które nie zaistniały w przeszłości oraz ich potencjalnych skutków.

Główne Różnice:

 • Zero vs. First Conditional: Zero conditional dotyczy faktów ogólnych, podczas gdy first conditional odnosi się do przyszłych możliwych wydarzeń.
 • First vs. Second Conditional: First conditional dotyczy możliwych wydarzeń w przyszłości, natomiast second conditional opisuje sytuacje hipotetyczne.
 • Second vs. Third Conditional: Second conditional dotyczy hipotetycznych sytuacji w teraźniejszości lub przyszłości, podczas gdy third conditional odnosi się do przeszłych sytuacji i ich potencjalnych skutków.

Tryby warunkowe angielski: rozumienie różnic między tymi trybami pozwala na precyzyjne wyrażanie różnych rodzajów warunków, hipotez oraz ich skutków w języku angielskim, co jest kluczowe dla skutecznej komunikacji.

tryby warunkowe angielski
Tryby warunkowe angielski

Tryby warunkowe angielski: Wskazówki Praktyczne

Zapewnienie poprawnego użycia trybów warunkowych w języku angielskim wymaga pewnej praktyki i zrozumienia ich zastosowań. Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Ci skutecznie korzystać z tych struktur gramatycznych:

 1. Zrozumienie Kontekstu: Przed użyciem konkretnego trybu warunkowego ważne jest zrozumienie kontekstu komunikacji. Czy opisujesz fakt ogólny, przyszłe wydarzenie, hipotetyczną sytuację czy zdarzenie, które nie zaistniało w przeszłości?
 2. Uwzględnienie Struktury Gramatycznej: Upewnij się, że stosujesz odpowiednią strukturę gramatyczną dla danego trybu warunkowego. Zwróć uwagę na odpowiednie czasy i formy czasowników.
 3. Ćwicz Użycie w Kontekście: Praktykuj użycie trybów warunkowych w różnych kontekstach, tworząc zdania oraz rozmawiając na różne tematy. To pomoże Ci lepiej zrozumieć ich zastosowanie.
 4. Zwracaj Uwagę na Skutki: Pamiętaj o skutkach, które wynikają z warunków. Staraj się tworzyć spójne i logiczne zdania, uwzględniając konsekwencje spełnienia lub niespełnienia warunku.
 5. Czytaj i Słuchaj Wzorców: Czytanie i słuchanie przykładowych zdań z różnymi trybami warunkowymi pomoże Ci lepiej zrozumieć ich zastosowanie w praktyce.
 6. Regularna Powtórka: Regularne powtarzanie i stosowanie trybów warunkowych w codziennej praktyce językowej pozwoli Ci je lepiej opanować i używać z większą pewnością siebie.
 7. Kontynuuj Naukę: Nie zapominaj o dalszym rozwoju swoich umiejętności językowych. Korzystaj z materiałów edukacyjnych, kursów online i rozmów z native speakerami, aby stale doskonalić swoje umiejętności.

Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza, dlatego im więcej będziesz korzystać z trybów warunkowych w różnych kontekstach, tym lepiej je opanujesz. Bądź cierpliwy/a i konsekwentny/a w swoim nauce, a z czasem będziesz coraz pewniej posługiwać się nimi w komunikacji. Pamiętaj, że tryby warunkowe angielski nie są tak trudne jak się wydaje!

Podsumowanie

Tryby warunkowe angielski są ważnym elementem gramatyki angielskiej, pozwalającym wyrażać różne rodzaje warunków, hipotez oraz ich skutków w mowie i piśmie. Kluczowe jest zrozumienie różnic między poszczególnymi trybami warunkowymi oraz ich odpowiednie zastosowanie w różnych kontekstach komunikacyjnych.

Zero Conditional służy do wyrażania faktów ogólnych, First Conditional do przyszłych możliwych wydarzeń, Second Conditional do hipotetycznych sytuacji, a Third Conditional do wyrażania hipotetycznych sytuacji, które nie zaistniały w przeszłości.

Aby skutecznie korzystać z trybów warunkowych, warto regularnie praktykować ich użycie w różnych kontekstach, zwracając uwagę na strukturę gramatyczną oraz odpowiednie użycie czasów i form czasowników. Czytanie, słuchanie, rozmowy oraz regularna powtórka są kluczowe dla doskonalenia umiejętności korzystania z struktur gramatycznych Tryby Warunkowe Angielski.

Dzięki praktyce i konsekwentnemu podejściu możliwe jest opanowanie trybów warunkowych w języku angielskim, co pozwoli swobodnie posługiwać się nimi w komunikacji oraz wyrażać różnorodne warunki i hipotezy z pewnością siebie. Tryby warunkowe angielski: więcej informacji znajdziesz na naszym kursie e-lerningowym lub na stronie British Council.

Zapraszamy Cię serdecznie do zgłębienia tajemnic trybów warunkowych angielskiego w naszej szkole językowej ComfEnglish! Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gramatyki angielskiej, w tym również trybów warunkowych, nasi wykwalifikowani nauczyciele są gotowi udzielić Ci wsparcia i odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

W ComfEnglish nie tylko zdobędziesz solidną wiedzę na temat gramatyki angielskiej, ale także będziesz miał/a okazję praktykować język w komfortowej i przyjaznej atmosferze. Nasze kursy są dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, więc bez względu na Twój obecny poziom znajomości języka, znajdziesz u nas odpowiedni kurs dla siebie.

Podobne artykuły