Czas Present Perfect Continuous kiedy używamy

 1. Wprowadzenie
  • Definicja czasu Present Perfect Continuous.
  • Różnice między Pr. Perfect Continuous a innymi czasami gramatycznymi.
 2. Present Perfect Continuous Kiedy Używamy
  • Przegląd sytuacji, w których stosujemy Pr. Perfect Continuous.
  • Przykłady praktyczne, ukazujące zastosowanie w różnych kontekstach.
 3. Budowa Czasu Present Perfect Continuous
  • Struktura ogólna czasu Pr. Perfect Continuous.
  • Zastosowanie odpowiednich formantu “have/has been” oraz czasownika w formie gerund (czasownik zakończony na “-ing”).
  • Przykłady konstrukcji pozytywnych, negatywnych i pytań.
 4. Forma “been” w Present Perfect Continuous: Zasady
  • Szczegółowe omówienie reguł tworzenia formy “been” w czasie Pr. Perfect Continuous.
  • Przykłady zastosowania w kontekście.
 5. Present Perfect Continuous – Kiedy Go Nie Używać
  • Przegląd sytuacji, w których lepiej unikać stosowania czasu Present Perfect Continuous, z wyjaśnieniami.
 6. Podsumowanie
  • Powtórzenie kluczowych informacji dotyczących czasu Present Perfect Continuous.
  • Zachęta do eksploracji dalszych zastosowań w praktyce.

Wprowadzenie

W dzisiejszym artykule zapraszamy do zgłębienia tajemnic czasu gramatycznego znanego jako Present Perfect Continuous. To jedno z fascynujących narzędzi w języku angielskim, które pomaga nam opowiadać o trwających działaniach i ich wpływie na teraźniejszość. Choć może się wydawać skomplikowane, nasze objaśnienia i przykłady pomogą Ci z łatwością zrozumieć, kiedy i jak używać tej formy czasu.

Przejdziemy przez różne sytuacje, w których Present Perfect Continuous jest najbardziej przydatny, omówimy, jak go konstruować, a także spojrzymy na przypadki, gdy lepiej posłużyć się innym czasem gramatycznym. Na koniec artykułu podzielimy się informacjami na temat naszej szkoły językowej ComfEnglish, gdzie możesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności językowe w przyjaznej atmosferze.

Czy gotowy/a jesteś odkrywać z nami świat Present Perfect Continuous? Zacznijmy tę podróż językową razem!

Present Perfect continuous kiedy używamy

1. Trwające Działania z Widocznym Efektem:

Present Perfect Continuous jest idealny do opisywania działań, które trwają od pewnego czasu i pozostawiają zauważalne rezultaty w teraźniejszości. Przykładowo:

 • Przykład: “I have been gardening all day.” (Pracuję w ogrodzie cały dzień.)
 • Efekt: Brudne ręce, zmęczenie, ale piękny, zadbanym ogród.

2. Działania, Których Rozpoczęcie Miało Miejsce w Przeszłości:

Present Perfect Continuous doskonale nadaje się do opisywania działań, które rozpoczęły się w przeszłości, trwają teraz i mogą nadal trwać w przyszłości. Przykładowo:

 • Przykład: “She has been studying French since last year.” (Ona uczy się francuskiego od zeszłego roku.)
 • Efekt: Osiągnięcie coraz lepszego poziomu biegłości w języku francuskim.

3. Działania w Toku przed Aktualnym Punktem W Czasie:

Present Perfect Continuous pozwala opisać działania, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają w chwili obecnej. Przykładowo:

 • Przykład: “They have been renovating their house since January.” (Oni remontują swój dom od stycznia.)
 • Efekt: Stale trwające prace remontowe widoczne w różnych fazach zaawansowania.

4. Działania, Których Czas Nie Jest Ograniczony:

Present Perfect Continuous idealnie sprawdza się do opisywania działań, których czas trwania nie jest dokładnie określony. Przykładowo:

 • Przykład: “He has been playing the guitar for years.” (On gra na gitarze od lat.)
 • Efekt: Zdolności muzyczne, rozwijające się przez długi czas.

Rozważając te przykłady, zyskasz lepsze zrozumienie, w jakich sytuacjach warto sięgnąć po Present Perfect Continuous. W kolejnych częściach artykułu zagłębimy się w jego konstrukcję i zasady użycia.

Present Perfect Continuous budowa

W trzecim dziale naszego artykułu skupimy się na konstrukcji czasu Present Perfect Continuous. Zrozumienie struktury tej formy czasu jest kluczowe dla poprawnego i skutecznego jej użycia. Przeanalizujemy składniki, które tworzą Present Perfect Continuous, w tym formanty “have/has been” oraz formę gerund (czasownik zakończony na “-ing”).

1. Struktura Ogólna:

Czas Present Perfect Continuous buduje się przy użyciu formantu “have/has been” w odpowiednim czasie oraz dodaje się czasownik w formie gerund (czasownik zakończony na “-ing”). Struktura zdania prezentuje się następująco:

 • Pozytywne zdanie: Subject + have/has been + verb-ing + reszta zdania. Przykład: “She has been studying for hours.” (Ona uczy się od kilku godzin.)
 • Negatywne zdanie: Subject + have/has not been + verb-ing + reszta zdania. Przykład: “We haven’t been waiting for long.” (Nie czekamy długo.)
 • Pytanie: Have/Has + subject + been + verb-ing + reszta zdania? Przykład: “Have you been practicing piano?” (Czy ćwiczysz grę na pianinie?)

W czasie Present Perfect Continuous używamy formantu “have” lub “has” w zależności od osoby gramatycznej podmiotu. Oto zasady ich stosowania:

2. “Have” – dla osób w 1. i 2. osobie oraz dla wszystkich osób w liczbie mnogiej (I, you, we, they):

 • Pozytywne zdanie: “I/You/We/They have been studying for hours.” Przykład: “We have been waiting for the bus.”
 • Negatywne zdanie: “I/You/We/They have not been studying for hours” lub skrócona forma “haven’t.” Przykład: “She hasn’t been practicing yoga lately.”
 • Pytanie: “Have I/You/We/They been studying for hours?” Przykład: “Have they been traveling around Europe?”

3. “Has” – dla osób w 3. osobie liczby pojedynczej (he, she, it):

 • Pozytywne zdanie: “He/She/It has been working hard.” Przykład: “She has been cooking since morning.”
 • Negatywne zdanie: “He/She/It has not been working hard” lub skrócona forma “hasn’t.” Przykład: “It hasn’t been snowing much this winter.”
 • Pytanie: “Has he/she/it been working hard?” Przykład: “Has it been raining in your city?”

4. Zastosowanie Formantu “been”

Forma “been” jest kluczowym elementem w Present Perfect Continuous. Wprowadza aspekt ciągłego działania od pewnego punktu w przeszłości do teraźniejszości. Poniżej przedstawiamy zasady związane z użyciem “been”:

 • Pozytywne zdanie: Subject + has/have been. Przykład: “They have been working hard.” (Oni ciężko pracowali.)
 • Negatywne zdanie: Subject + has/have not been. Przykład: “She has not been visiting us lately.” (Ona ostatnio nas nie odwiedzała.)
 • Pytanie: Has/Have + subject + been? Przykład: “Have you been waiting for a long time?” (Czy czekałeś/aś długo?)

Zrozumienie konstrukcji Present Perfect Continuous pozwoli Ci skutecznie wyrażać trwające działania i wydarzenia, co sprawi, że Twój sposób posługiwania się językiem angielskim stanie się bardziej precyzyjny. W kolejnych częściach artykułu skupimy się na szczegółach dotyczących formy gerund oraz sytuacji, w których Present Perfect Continuous jest najbardziej skuteczny.

Present Perfect Continuous – Kiedy Go Nie Używać

Chociaż czas Present Perfect Continuous jest wszechstronny, istnieją sytuacje, w których jego użycie może być niecelowe lub nieodpowiednie. Poniżej przedstawiamy przegląd sytuacji, w których lepiej unikać stosowania tej formy czasu, wraz z uzasadnieniem:

1. Krótkotrwałe Działania lub Sytuacje:

 • Przykład: “I have been reading for 10 minutes.”
 • Uzasadnienie: Pr. Perfect Continuous sugeruje trwające długotrwale działania, więc w przypadku krótkotrwałych aktywności lub sytuacji, bardziej odpowiedni jest czas Present Simple.

2. Stałe Cechy lub Stany:

 • Przykład: “She has been knowing him for years.”
 • Uzasadnienie: Pr. Perfect Continuous nie jest używany do opisywania stałych cech charakterystycznych, lepiej tutaj sprawdzi się czas Present Perfect Simple lub Present Simple.

3. Znane, Zawsze Prawdziwe Fakty:

 • Przykład: “The Earth has been revolving around the sun for centuries.”
 • Uzasadnienie: Pr. Perfect Continuous nie jest stosowany do ogólnych faktów lub prawd zawsze prawdziwych, a lepszym wyborem będzie czas Present Simple.

4. Wyrażanie Przeszłości z Konkretnym Terminem:

 • Przykład: “I have been studying Spanish since last year.”
 • Uzasadnienie: Jeśli chcesz podać konkretny punkt w czasie w przeszłości, lepiej użyć czasu Present Perfect Simple, np. “I have studied Spanish for a year.”

5. Dynamiczne Działania w Przyszłości:

 • Przykład: “We have been planning the event next month.”
 • Uzasadnienie: Pr. Perfect Continuous nie jest odpowiedni do opisywania planów czy działań, które są dynamiczne i planowane na przyszłość.

Zrozumienie tych kontekstów pomoże Ci wybierać właściwe formy czasu, co przyczyni się do klarowności i precyzji twoich wypowiedzi w języku angielskim. W kolejnych częściach artykułu będziemy eksplorować bardziej zaawansowane zastosowania Present Perfect Continuous i omówimy sytuacje, w których ta forma czasu błyszczy najbardziej.

Podsumowanie

W dzisiejszym artykule zanurzyliśmy się w tajniki czasu Present Perfect Continuous, odkrywając, kiedy jest on najbardziej użyteczny oraz omawiając sytuacje, w których jego zastosowanie może być ograniczone. Zrozumienie budowy, zastosowania “have” i “has”, a także kontekstów, w których unikać tego czasu, pozwala na bardziej świadome posługiwanie się nim w codziennej komunikacji.

Chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu Present Perfect Continuous? Świetnie! Nasza szkoła językowa, ComfEnglish, oferuje specjalny kurs e-learningowy, w którym możesz zgłębiać tę formę czasu i wiele innych zagadnień związanych z językiem angielskim.

angielski czasy, gramatyka język angielski, Present Perfect Continuous kiedy używamy
angielski czasy, naucz się czasów, angielski

Przygotowaliśmy dla Ciebie profesjonalne filmiki instruktażowe oraz dużo ćwiczeń na Present Perfect Continuous. Dodatkowe ćwiczenia znajdziesz na stronie Test-English.

Podobne artykuły