angielskie slowa

Angielskie słowa, więcej niż 7 dziennie?

Angielskie słowa nie są długie, skomplikowane czy nielogiczne. Jak w każdym języku z jednego słowa można stworzyć wiele. Istnieje wiele kombinacji, wzorców dzięki którym nasz mózg łatwiej identyfikuje i przyswaja. Warto zacząć bawić się słowotwórstwem i odkrywać tą szeroką dziedzinę w odpowiedni sposób. Bez stosowania właściwych technik proces uczenia się języka może się wydłużyć o kilkanaście tygodni, miesięcy a nawet lat.

Wszystko zależy od tego jakie techniki pamięciowe stosujemy i jaką metodą się uczymy. Pisanie słów na kartce, patrzenie i powtarzanie ich może okazać się mało efektywne. Żeby był jakiś zauważalny efekt, przynajmniej trzeba nadać im jakiś kontekst. W skrócie, nasz mózg potrzebuje większej stymulacji, żeby zapamiętywać angielskie słowa. Zazwyczaj przyjmuje się, że możemy zapamiętać ok. 7 słów w trakcie jednej lekcji. Zapamiętywanie jest procesem dosyć złożonym, który opiszę w tym artykule.

Angielskie słowa, więc jak się ich uczyć?

Zapamiętywanie nie wiąże się z samym doświadczeniem elementu językowego. Żeby zapamiętać trzeba ten element używać. Dlatego mówi się, że czym więcej mówisz w języku obcym tym bardziej go pamiętasz. Istnieje zasób słownictwa pasywnego i aktywnego. Te pierwsze powstaje w wyniku czytania, natomiast jeśli to co przeczytaliśmy potrafimy streścić ustnie, aktywujemy słownictwo z tekstu. Zapamiętywaniu sprzyjają również poniższe czynniki.

 • Stosowanie różnych kolorów
 • Tworzenie map myślowych
 • Tworzenie skojarzeń
 • Kilka zdań z danym słowem
 • Śmieszne przykłady zdaniowe
 • Skojarzenia dźwiękowe
 • Wyobrażanie, wizualizacje przestrzenne
 • Przesuwanie, dotykanie elementów językowych

Każdy znajduje coś dla siebie co najbardziej działa. Kinestetycy dotykają język, przesuwają elementy, łączą oraz bawią się nim co powoduje lepsze rezultaty w zapamiętaniu. Wzrokowcy rysują, stosują różne kolory i podkreślenia, również mapy myślowe. Rysunki, algorytmy, schematy mogą przypaść do gustu osobom technicznym z bardziej ścisłym umysłem. Z reguły najlepsze jest połączenie wszystkiego, w nauce języków warto być eklektycznym.

Angielskie słowa, przykład mapy myślowej
Angielskie słowa, przykład mapy myślowej

Warto wspomnieć, że angielskie słowa są jak domino, dodajemy element i mamy coś innego. Innymi słowy, składają się one z poszczególnych elementów. Istnieją przedrostki, korzenie i zakończenia. Podaję przykład poniżej:

to specify (precyzować) (czasownik)
to beautify (upiększać) (czasownik)
to clarify (wyjaśniać) (czasownik)

specific (specyficzny) (przymiotnik)
beautiful (piękny) (przymiotnik)
clear (jasny, zrozumiały) (przymiotnik)

specification (specyfikacja) (rzeczownik)
beauty (piękno) (rzeczownik)
clarification (wyjaśnienie) (rzeczownik)

Ex. I would like to specify how I plan to beautify
this house so check my specification attached.

Ex. This is a clear and beautiful specification you
provided me with regard to the product range.

Z pewnością w trakcie nauki zauważymy, że przedrostki i końcówki powtarzają się i znacznie ułatwki nam to proces uczenia się. Warto zauważyć że tworzenie innych wariacji, typu z czasownika przymiotnik i rzeczownik wzbogaca nam zasób leksykalny. Życiowe przykłady zawierające wypisane warianty słów pomagają w ich zapamiętaniu. Co więcej, zwróćmy uwagę na to jak słowa się ze sobą łączą. Podobnie jak w języku niemieckim możemy łączyć rzeczowniki. Zobacz w poniższych przykładach.

Immigration office (angielski)
Einwanderungsbehörde (niemiecki)

Jedyną różnicą jest to że w języku angielskim mamy spację a w niemieckim literka -s łączy nam dwa rzeczowniki tworząc nowe znaczenie.

Nie ilość słów w twojej głowie lecz pomysły na ich użycie determinują twój sukces.

Adam Kiela

Angielskie słowa i pomysły na rozwój

 • Twórz krótkie i długie zdania z wypisanymi słowami
 • Układaj krótkie i długie historie, często do nich wracaj
 • Nagrywaj to co stworzyłeś, mów do siebie, streszczaj i opowiadaj

Zaangażowanie gra kluczową rolę. Nie wystarczy wypisać same angielskie słowa na kartce czy oblepić nimi pokój. Zawsze trzeba pamiętać o nadaniu głębszego kontekstu, najlepiej takiego, który jest zbieżny z naszymi zainteresowaniami. Dobrym pomysłem jest czytanie tekstów na interesujące nas tematy i podkreślanie słownictwa, którego nie znamy ale chcemy się nauczyć.

Dla dosyć zaawansowanych polecałbym czytanie prac dyplomowych pisanych dosyć technicznym i fachowym językiem. Przykład takiej pracy dyplomowej o dosyć ciekawej, generalnej tematyce zamieszczam tutaj, pod tym linkiem. Następnie, czytając tekst o rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii, gdzie kraj ten osiągał niesamowity rozwój, podkreślamy przeszkadzające nam angielskie słowa. Zachęcam, żeby czytać wybrane fragmenty na głos, gdyż to powoduje większe, zapamiętywanie i skupienie się na innych czynnikach takie jak wymowa, i ustne aspekty języka.

Następnym krokiem jest stworzenie listy z tymi nieznajomymi słowami, które napotkaliśmy w tekście. Po przeczytaniu pamiętamy mniej więcej jak te angielskie słowa zostały użyte, natomiast nie wiemy jak z nich dalej korzystać, gdyż nadal są one w naszej pamięci pasywnej. Warto więc zadbać o stworzenie bardziej osobistych, spersonalizowanych przykładów, które lepiej zapadną nam w pamięć. Następnie napiszmy krótki tekst lub historyjkę bazując na naszych przykładach lub słowach z listy.

Ostatni i kluczowy etap wymaga parafrazowania lub streszczania tego co przeczytaliśmy. Czyli czytasz krótki fragment tekstu i starasz się go powiedzieć w inny sposób. Wymaga to większej improwizacji i kreatywności. W ten sposób, można aktywować pasywne angielskie słowa i nadać im odpowiedniego konktekstu. Mówienie to w końcu sztuka improwizacji, sami często nie wiemy jakich zasóbów zamierzamy użyć za jakieś dwie sekundy. Czym więcej mówimy tym bardziej się rozwijamy i zapamiętujemy, tak to działa. Trening czyni mistrza, dlatego trzeba to ćwiczyć.

Polecam nasz kurs e-learningowy w którym masz możliwość zdobycia nie tylko wiedzy pasywnej (czyli to że zrozumiesz jak usłyszysz), ale również aktywnej. To znaczy że napiszesz, powiesz lub wymówisz to czego się nauczyłeś! Kliknij tutaj i zobacz ten profesjonalny kurs.